Alingsås Humanistiska Förbund 70 år

Alingsås Humanistiska Förbund firade sitt 70-årsjubileum lördagen den 15 oktober 2022. Först blev det en liten festsupé för ett trettiotal deltagare i Tempelriddarnas lokal. Här åts delikatesstallrik och ordförande Peter Lenken berättade om förbundets tillkomst som den framkommer i bevarade protokoll:

Den 10 maj 1952 hade ett femtontal alingsåsare ett första möte. Bland grundarna fanns rektor Knut Rydin, lektor Gösta Lundström, adjunkt Sten Hallqvist, fru Kate Strindberg, borgmästare Brandt, fru Britt G Hallqvist, fru Hedda Lindahl, prosten CJ Ljungberg, häradshövding Wöhler och bankdirektör Arne Josefsson. Medlemsavgiften var 8 kronor och 4 kronor för familjemedlem.

Hösten samma år började den långa raden av föredrag som vi fortfarande arrangerar. Den 29 oktober 1952 hölls föreningens första föredrag på Stadshotellet inför 150 personer. Professor Ingemar Düring från Göteborgs universitet talade över ämnet ”Från Aristoteles till Leibnitz – några dag ur aristotelismens historia”. Vid supén efteråt framförde fru Vivian Hedberg-Falk några sånger ackompanjerad av musikdirektör Torsten Rantzén. Då hade lasarettsläkaren Edvard Åkerberg valts till ordförande och adjunkt Hallqvist till skattmästare. Övriga i första styrelsen var fru Hedda Lindahl, redaktör Evert Johansson samt typograf Walter Persson. Vi, 70-årsjubiléets församlade i Tempelriddarlokalen, höjda våra glas och hyllade dessa instiftare av vårt förbund.

På årsmötet 1954 valdes rektor Rydin till ny ordförande.

I maj 1955 anordnades en bussresa till Gunnebo slott tillsammans med Fredrika Bremerförbundet.

Efter Sven Stolpes föredrag i december samma år läste Britt G Hallqvist egna dikter. Hon återkom som föredragshållare i mars 1962: ”Trohet eller skönhet – översättarens dilemma”. Då hade hon flyttat till Lund.

10-årsjubiléet hölls på Stadshotellet den 7 november 1962 med en festsammankomst. En kammarensemble från kommunala musikskolan spelade Mozart och professor Düring var tillbaka, nu med ett föredrag om Epikuros. Efteråt var det supé med dans.

1963 valdes civilingenjör Gunnar Berg till ny ordförande.

Vid styrelsemötet i mars 1966 står noterat: ”Karin Boye-minnet diskuterades. Bilfärd till dödsplatsen där kriminalkommissarie Sven Eriksson utpekade stället där Karin Boye återfanns. Platsen för inskriptionen bestämdes.” Den 24 april uppmärksammades 25-årsminnet av Boyes dödsdag. ”Vid en minnesstund avtäcktes Boyes namn och dödsdatum på ett stenblock i bergssluttningen ovanför Ekholmsvägen. Civilingenjör Gunnar Berg gav en kort redogörelse över omständigheterna kring hennes död. Lektor Gösta Lundström läste Hjalmar Gullbergs ”Död amazon”.

Efter Peter Lenkens redogörelse ledde Maria Wingate allsången med den speciella humanisttexten som skrevs av Britt G Hallqvist till föreningens bildande. Den har tidigare fiskats fram av mångårige medlemmen Staffan Ljungberg. Texten, till melodin Domaredansen, finns på vår hemsida.

Kvällen avslutades med föreställningen ”Beethovengubbarna” på Palladium. Arrangemanget tillsammans med Alingsås Kulturhus ingick i Kulturnatta. Uppsala kammarsolister spelade Beethoven och kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutsson berättade om August Strindbergs ”Beethovengubbar”, som träffades varje vecka hemma hos honom för att spela hans favoritkompositör.

Närmare hundra personer fick avlyssna, inte bara en klassisk föreställning, utan också en förstklassig. Detta arrangemang låg också i linje med föreningens första år som alltid, förutom föredrag, innehöll ett musikaliskt inslag.

Lämna en kommentar