Årsmötet

Innan ämnet Grönköping kom på dagordningen hölls ett årsmöte för Alingsås Humanistiska Förbund.

Här rapporterades bland annat om att ekonomin är god i föreningen och årsberättelsen kunde förmedla ett händelserikt 2022 där vi bland annat varit värd för riksårsmötet i mars och firat vårt eget 70-årsjubileum.

Till styrelsen omvaldes följande fyra personer:

Edit Ugrai (kassör), Anette Nordström, Marianne Hjerpe och Kersti Westin.

Styrelsen är alltså densamma i år, övriga medlemmar är: Peter Lenken (ordf), Thomas Franzén (sekr), Maria Wingate.

Lämna en kommentar