Grönköping i Alingsås

F.d. redacteuren himself (han själv) för den högaktuella tidskriften Grönköpings Veckoblad som uppnått inte mindre än 107 sk. vårar (dock icke redacteuren) gästade nyligtvis Alingsås – som icke sällan förvexlas med den tidigare nämnda staden Grönköping.

Han heter Ulf Schöldström, redaktör för GV åren 2008-2019 och ännu flitig medarbetare i bladet.

Är Alingsås Grönköping – eller är det tvärtom? Så löd rubriken för årets första föredrag måndag 20 februari. En nära nog fullsatt Hillsal fick veta en del om tidningens långa historia och däremellan höra åtskilliga citat ur densamma.

Föredragshållaren kände sig nog lite som hemma för just staden Alingsås är nära förknippad med Grönköpings Veckoblad. Och då tänker vi inte i första hand på kommunalpolitiken härstädes, utan på det faktum att den kanske mest kände medarbetaren i GV var Nils Hasselskog (1892-1936).

Schöldström berättade om denne säregne man som växte upp i Alingsås där hans far var kyrkoherde. Hasselskog studerade på diverse universitet men lyckades inte ta någon akademisk examen. Han blev dock folkskollärare i Göteborg.

Hans stora insats var dock som medarbetare i GV under åren 1925-1936. Han gjorde pseudonymen och poeten A:lfr-d V:stl-nd välkänd och gav ut flera samlingar av de karaktäristiska verserna. Han skapade också det grönköpingska världsspråket transpiranto.

Hasselskog är gravsatt vid Landskyrkan.

Dagens GV har för första gången en kvinnlig chefredaktör, Karin Aspenberg, från 2020. Upplagan ligger på cirka 10.000 exemplar.

Många är inbitna GV-läsare som vill ta del av händelserna i Grönköping som starkt påminner om dem som tilldrar sig i landet Sverige.

I tidningens persongalleri finns många legendariska namn:

Paulus Bergström, poliskonstapel

Jonas Krökén i Kröken, riksdagsman (c)

Agneta Palmodin, 27, konferensvärdinna på Gökmassivets konferenscentrum

Gurli Pettersson, parktant, manikurist, influensare.

Emil Ruda, yngling

m.fl. m.fl.

Grönköpingskvällen avslutades med vin, tilltugg och livliga diskussioner. Bland åhörarna fanns även ett par släktingar till Nils Hasselskog.

Föredragshållaren Ulf Schöldström och AHF:s ordförande Peter Lenken.

Lämna en kommentar