Om vår beredskap

”Vår beredskap är god” är ett känt citat från 1939 av Per-Albin Hansson. Då ifrågasattes sanningshalten i hans konstaterande. Idag, med pandemi, krig, klimatkatastrofer, har vår beredskap åter hamnat i fokus.
Den 15 november hade vi besök av Nina Widfeldt. Hon höll ett föredrag med en rubrik som lånat Per-Albins citat, försiktigtvis försett med ett frågetecken: Vår beredskap är god?
Nina Widfeldt är regional beredskapsöverläkare. Hon ansvarar för den katastrofmedicinska beredskapsplanen i Västra Götaland. Men hon har stor erfarenhet även utanför regionen. Nina arbetar för FN-organet OPCW, en organisation för förbud mot kemiska vapen och berättade om när hon var i Syrien för att inspektera misstänkt användande av kemiska vapen – intensivt bevakad av livvakter, kidnappningsrisken var stor.
Hon har även varit inblandad i mottagandet av krigsdrabbade patienter från Ukraina och hon sitter med i socialstyrelsens expertråd. Var också aktiv i sjukvårdsplaneringen under pandemin.
Nina Widfeldt redogjorde för de krisplaner som finns i regionen och nationellt. Efter den genomgången torde de flesta församlade i Christinaesalen varit ganska nöjda. Och frågetecknet i rubriken hade rätat ut sig.
För Nina Widfeldt konstaterade med eftertryck: ”Vår beredskap är god!”

Lämna en kommentar