Rösträttens estetiker

Den 28 oktober 2021 hade vi vårt sista program denna höst, Rösträttens estetiker. Det var Marita Rhedin, fil dr i musikvetenskap och sångerska samt Olle Edström, pianist och professor emeritus i musikvetenskap som i Equmeniakyrkan på ett mycket underhållande sätt bjöd på mängder av fakta, bilder, sång och musik från rösträttskvinnornas långa kamp. Slutligen ledde denna kamp fram till kvinnlig rösträtt i Sverige 1921, långt efter övriga nordiska länder.

Med en fantastisk diktion och vacker sopranröst gestaltade Marita Rhedin, till Olle Edströms pianokomp, en rad sånger som hade specialskrivits för rösträttskampen, ofta med många verser och marschaktiga melodier. Det skrevs även långa kantater till rösträttskvinnornas sammankomster. Vi fick också höra kupletter som på ett humoristiskt sätt kommenterade den nya ordningen med kvinnlig rösträtt. Det var inte ovanligt att man karikerade och förlöjligade de kämpande kvinnorna. 

Kvinnorna i rösträttsrörelsen var noga med sin klädsel, vilket var viktigt för att de skulle bli tagna på allvar. Vi fick bland annat se en fantastisk bild på en sångkör med kvinnor med tjusiga frisyrer, klädda i långa vackra vita klänningar, behagfullt sittande i olika positioner. Den gången måste det ha varit svårt att förlöjliga de kämpande  kvinnorna. 

Med sina sånger, bilder och berättelser förmedlade våra gäster stor kunskap om denna viktiga epok i Sveriges historia och jag var nog inte den enda som gick hem, berikad och upplyft av att få veta mer om dessa modiga och tålmodiga rösträttskvinnor.

Lämna en kommentar