Wikipedia inifrån

Johan Jönsson, en av de ansvariga för svenska Wikipedia.

Årets första föreläsning handlade om något välbekant för alla: Wikipedia. De 25 banden av den svenska Nationalencyklopedin står oanvända i hyllan. Nu bär man med sig hela uppslagsverket och mer därtill, i mobilen.
Författaren och förläggaren Johan Jönsson har varit engagerad i Wikipedia sedan 2004. Idag leder han utvecklingsarbetet på Wikimedia, den stiftelse som äger Wikipedia.
2023 fick Johan Jönsson Svenska Humanistiska Förbundets pris där det i motiveringen bland annat stod: ”Hans arbete med Wikipedia är av stor betydelse för folkbildning och kunskapsförmedling i dagens Sverige – – – Ett tillförlitligt och kunskapsrikt Wikipedia är centralt för folkbildning och för en levande demokrati.”

Föredraget i Hillsalen den 22/2 var välbesökt, cirka 50 personer. Vi fick en grundlig genomgång av hur detta moderna uppslagsmedium är organiserat. Hur man håller rent från vandalism och klotter och eftersträvar att höja standarden och säkra kunskapsinnehållet. Och hur man själv kan bidra till texterna i uppslagsorden.
Jönsson hade flera exempel med Alingsåsanknytning. Uppslagsordet ”Alingsås” behöver kompletteras visade det sig, särskilt dess 1900-talshistoria. Det enda som står är att tekokrisen slog hårt mot staden. Fritt fram alltså för någon historiekunnig att lämna ett bidrag.
För den som missade föredraget finns boken som Johan Jönsson gav ut 2022: ”Wikipedia inifrån”.

Lämna en kommentar